Új munkaügyi támogatások

Támogatás a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének érdekében

A 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet új támogatási formát vezet be, amelynek értelmében a munkaügyi központ támogatást nyújt a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább négyórás munkaidőben és legalább 365 napi időtartamra, megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahelyen vállalja.

A támogatás olyan pályakezdő álláskereső munkatapasztalat-szerzéséhez nyújtható, aki az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételétől számított legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttműködött.

A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, legfeljebb azonban 365 napra a pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 50 és 100%-a közötti mértékben lehet megállapítani.

A létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása

A munkaügyi központ felhívás alapján támogatást nyújthat a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a vele teljes munkaidőben munkaviszonyban álló munkavállalót legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében.

A munkaadó a támogatás igénybevétele mellett vállalja, hogy megtartja a kérelem munkaügyi központhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát, és a munkavállalót legalább a támogatási időtartamával megegyező további időtartamig továbbfoglalkoztatja, és a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére - a részmunkaidős foglalkoztatásra járó munkabérén felül - munkabérként kifizeti.

A támogatás mértéke a munkavállalónak a kieső munkaidejére járó személyi alapbérének 80 százalékáig, valamint annak járulékáig terjedhet. A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

Megjelenés: 2009 év


kreatív jogi csomag, válás, végrendelet, együttélés, éltársi kapcsolat, munkajog, albérlet, lakásbérlet, helységbérlet, ingatlan adás-vétel, jogi csomag, jogcsomag, szerződés, jogász, ügyvéd, mediáció, házasság, munkaszerződés, jogsegély szolgálat, ügyvédi tanácsadás, jogi tanácsadás, szerődésminta, iratminta, tartási szerződés, tartás Hasznos jogi információk laikus nyelven. válás, végrendelet, munkajog, albérlet, ingatlan adás-vétel, mediáció, veritas, hírek www.joeboka.com